Layers

Използвайте Layers, за да проследите йерархията на вложените компоненти.

Вижте веригата от връзки от най-ниското ниво (компонента) до най-горното ниво (избрания обект).

Първи стъпки

Въведение в Layers

Научете основната структура на Layers и как тя се прилага към различни компоненти и обекти.

Научете повече

Layers за рецепти

Научете за данните за Layers за рецепти и компоненти на рецепти.

Научете повече

Layers за елементи от менюто

Научете за данните за Layers за елементи от менюто и компоненти на елемент от менюто.

Научете повече

Прости срещу сложни взаимоотношения

Научете как слоевете се различават в зависимост от прости и сложни компонентни връзки.

Научете повече
A photo of food preparation.