Продукт

Етикетиране на страната на произход

11 август 2023 г.

Ние пускаме тази функция днес, за да помогнем на нашите клиенти да останат в съответствие с все по-сложните изисквания за етикетиране на храни в Австралия, Европейския съюз, Япония и Съединените щати.

В тази първоначална версия ще можете да въведете страната на произход за вашите съставки и да видите страната на произход за вашите рецепти и елементи от менюто.

В допълнение, ние също така въвеждаме Layers: нова функция, която ви помага да разберете и визуализирате йерархията на компонентите в рецепти и елементи от менюто.

Тези функции в момента са в етап на технологичен преглед.

Планираме да ги направим общодостъпни като част от нашия нов модул Fillet Origins , който ще се продава отделно.

Това, което пускаме днес, е само началото на нашето развитие в тази посока.

Ние вярваме в прозрачността и проследимостта в глобалната верига за доставка на храни и ще продължим да изграждаме най-добрите инструменти, за да помогнем на нашите клиенти, които споделят нашата визия.