Národní prostředí v údajích o ceně importu

Když použijete nástroj Import cenových dat, musíte vybrat národní prostředí. Toto národní prostředí určuje jazyk a nastavení formátování čísel, které chcete použít.

Národní prostředí je relevantní pro následující části údajů o dovozní ceně:

  • Stáhnout soubor šablony
  • Nahrajte dokončený soubor a spusťte proces importu

Nástroj Importovat údaje o ceně vám navrhne národní prostředí, ale měli byste potvrdit, že toto národní prostředí je stejné, jaké používáte v aplikacích Fillet .

Stáhnout soubor šablony

Když stáhnete soubor šablony, národní prostředí nastaví nastavení jazyka a formátování čísel pro tabulku.

Poznámka:Řádek záhlaví je přeložen do jazyka zvoleného národního prostředí, pevný seznam měrných jednotek však není přeložen ani lokalizován.


Nahrajte soubor a importujte údaje o ceně

Když nahrajete dokončený soubor, národní prostředí se použije ke správnému importu dat podle vašeho nastavení jazyka a formátování čísel.

Poznámka:Před zahájením procesu importu byste měli zkontrolovat měrné jednotky v souboru. Mějte na paměti, že pevný seznam měrných jednotek není přeložen ani lokalizován.