הדפס או שמור מתכונים

אתה יכול להדפיס את נתוני הליבה של פילה עבור עצמך או כדי לשתף עם אחרים.


שמור מתכון ולאחר מכן הדפס

אינטרנט
 1. בלשונית מתכונים, בחר מתכון.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Export". המתכון ייצא לקובץ CSV.
 4. הדפס או שמור קובץ CSV.

שמור את המתכון כקובץ PDF ולאחר מכן הדפס

אינטרנט
 1. בלשונית מתכונים, בחר מתכון.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Print".
 4. שמור PDF
 5. הדפס או שמור קובץ PDF.

שלח מתכון בדואר ולאחר מכן הדפס

iOS ו- iPadOS
 1. בלשונית מתכונים, בחר מתכון.
 2. הקש ובחר מתכון דואר.
 3. העתק והדבק את הנתונים מהאימייל הזה לתוך יישום גיליון אלקטרוני כמו Excel, Numbers או Google Sheets. אז אתה יכול לעשות עבודה נוספת עם הנתונים האלה.