הדפס או שמור פריטי תפריט

אתה יכול להדפיס את נתוני הליבה של פילה עבור עצמך או כדי לשתף עם אחרים.


שמור פריט בתפריט ולאחר מכן הדפס

אינטרנט
  1. בלשונית תפריט, בחר פריט בתפריט.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export". Menu item will be downloaded as a CSV file.
  4. הדפס או שמור קובץ CSV.

שמור פריט בתפריט כקובץ PDF ולאחר מכן הדפס

אינטרנט
  1. בלשונית תפריט, בחר פריט בתפריט.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export".
  4. Select "Print".
  5. שמור PDF
  6. הדפס או שמור קובץ PDF.