כרטיסיית הפרופיל העסקי ביישומי Filet iOS ו- iPadOS

למד כיצד להגדיר ולעדכן את הפרופיל העסקי שלך.


מבוא

הכרטיסייה פרופיל עסקי מכילה את פרטי העסק עבור מסד הנתונים הפתוח כעת.

אם תפתח מסד נתונים אחר, הכרטיסייה פרופיל עסקי תציג את פרטי העסק עבור מסד הנתונים הזה.

כדי לפתוח את הכרטיסייה פרופיל עסקי, בחר בכרטיסייה הגדרות.

#

עדכן את פרטי העסק שלך

שמור את המידע העסקי שלך מעודכן: בחר "ערוך" כדי לבצע שינויים.

הערה: אתה צריך חיבור לאינטרנט כדי להציג ולבצע שינויים בפרופיל העסקי.
#

לאחר שמירת השינויים בהצלחה, תראה שהכרטיסייה פרופיל עסקי מעודכנת.

אם הוא לא מעודכן, הייתה בעיה בעת שמירת השינויים שלך. עליך לבדוק את חיבור האינטרנט שלך ואז לנסות שוב.

#