פורמטים עבור תוויות CoOL

למד על אפשרויות עיצוב ודרישות עבור תיוג מדינת המקור באוסטרליה.


אפליקציית פילה אינטרנט ותווי תקן

באפליקציית האינטרנט Fillet, אתה יכול להוריד סימני תקן לשימוש עבור תיוג ארץ המקור.

כאשר אתה בוחר פריט בתפריט, כלומר פריט למכירה, אתה יכול לראות סקירה כללית של נכסים זמינים. אתה יכול להחליט באיזה נכס תרצה להשתמש עבור הפריט שבחרת, ולאחר מכן להוריד את הנכס הזה.

הנכסים שסופקו הינם בהתייחסות ישירה לתקן, כלומר "תקן מידע תיוג מזון מדינת המקור 2016". 1


פרמטרי שימוש

הפרמטרים הבאים חלים על הנכסים הניתנים באפליקציית האינטרנט Fillet:

אין התאמה אישית של מראה או צבע

בסימני התקן, גרף העמודות או תרשים העמודות הם "אינדיקציה ויזואלית של היחס, לפי משקל נכנס, של המרכיבים האוסטרליים של המזון." 2

עבור כל הנכסים במהדורה זו, גרף העמודות מוצלל במלואו. הסיבה לכך היא "תרשים עמודות מלא המציין שמרכיבי המזון הם אוסטרליים בלבד". 2

נכסי "תוצרת אוסטרליה" במהדורה זו חלים רק על מזונות שבהם אחוז המרכיבים האוסטרליים הוא 100%. 3 לכן, לנכסים אלה יש גם תרשים עמודות מלא.

אין התאמה אישית או שינוי של טקסט

אין אפשרות להתאים אישית או לשנות את הטקסט בנכסים. הסיבה לכך היא שהטקסט הוא הפניה ישירה לתקן. 4

אין שינוי בשפה

שפת הטקסט בנכסים היא אנגלית. אין אפשרות לשנות את השפה המשמשת בנכסים מאנגלית לשפה אחרת.

הסיבה לכך היא שהתקן דורש שכל מילה חייבת להיות באנגלית, למעט בנסיבות מוגבלות אשר מחוץ לתחום של פרסום זה. 5


נכסים

באפליקציית האינטרנט Fillet, תוכל להוריד את הנכסים הבאים עבור תיוג ב-COOL:


גדל באוסטרליה

דְיוֹקָן
נוֹף

מיוצר באוסטרליה

דְיוֹקָן
נוֹף

מיוצר באוסטרליה מ-100% מרכיבים אוסטרליים

דְיוֹקָן
נוֹף

הפניות

  1. 1 Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016 (the "Standard")
  2. 2 Section 6, Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016
  3. 3 Section 8(2), Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016
  4. 4 Section 18(2), Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016
  5. 5 Section 28(2), Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016