ನಿಮ್ಮ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಆಮದು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, Fillet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.

Fillet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್

  • Fillet ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ.
  • Fillet ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಸಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಗಳು

ನಿಮ್ಮ Fillet ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್

  • ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಎನ್ನುವುದು Fillet ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು "ಎಳೆಯುವ" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು Fillet"ತಳ್ಳುವ" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಮದು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್

ನೀವು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಡೇಟಾವನ್ನು Fillet"ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವಿರಿ" .

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು "ಪುಶ್" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ:

  • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಚಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Fillet ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಮದು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಮದು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂತರ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Fillet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು Fillet ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ "ಪುಲ್" ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಹಳತಾದ ಡೇಟಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Fillet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಡೇಟಾ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, "ಪುಲ್" ಮತ್ತು "ಪುಶ್" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು:

  • Fillet iOS ಮತ್ತು iPadOS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • Fillet Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಸಿಂಕ್" ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • Fillet ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ "ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೇಟಾವನ್ನು "ಪುಲ್" ಮಾಡಬಹುದು.

A photo of food preparation.