#

Пресметка на трошоците

Пресметајте ги трошоците за производство за вашите рецепти и предмети за продажба.

Научи повеќе

Инвентар и нарачка

Испратете нарачки до вашите добавувачи. Управувајте со состојките во вашиот инвентар.

Научи повеќе
Prepare items for sale.

Подгответе предмети за продажба

Погледнете ги трошоците наспроти профитот. Подгответе се да ги продадете вашите производи.

Научи повеќе