Introduksjon til import av prisdata

Importer prisdata er et verktøy som hjelper deg å importere store mengder prisdata raskt.

Skriv inn data i malfilen og klargjør for import.

Importprosessen består av følgende trinn:

  • Last ned en malfil
  • Skriv inn data i malfilen
  • Last opp en fullført fil og start importprosessen

For å få tilgang til verktøyet Importer prisdata, logg på Fillet kontoen din på nettet.

Logg inn

Last ned en malfil

Malfilen er et tomt regneark i CSV-format.

Når du har lastet ned malfilen, åpner du den og skriver inn dataene dine ved å bruke det foretrukne regnearkprogrammet, for eksempel Numbers, Excel eller Google Sheets.

Tips:Hvis du trenger å importere priser for flere leverandører, kan du laste ned flere kopier av malfilen. Deretter kan du bruke en egen malfil for hver av leverandørene dine.


Skriv inn data i malfilen

Under importprosessen må du velge ett av følgende alternativer:

  • Velg en eksisterende leverandør eller
  • Opprett en ny leverandør.

Hvis du velger en eksisterende leverandør, vil de importerte prisdataene bli lagt til den leverandøren.

Hvis du velger å opprette en ny leverandør, vil de importerte prisdataene bli lagt til den nyopprettede leverandøren.

Før du legger inn data i malfilen, tenk på leverandøren hvis priser du planlegger å importere.


Last opp en fullført fil og start importprosessen

Før du laster opp en fullført fil, sjekk at følgende er riktige:

Filen er i CSV-format. Hvis ikke, bruk ditt foretrukne regnearkprogram for å eksportere filen i CSV-format. Dataimporten godtar kun filer i CSV-format. Dataene i hver kolonne er den riktige typen verdier.


A photo of food preparation.