Australien

Ursprungslandsmärkning

Ursprungslandsmärkning för livsmedel som ska säljas i detaljhandeln i Australien.

Compliance support for Australian Consumer Law, specifically, the "Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016" (the "Standard").

Komma igång

Introduktion

Lär dig hur Fillet stöder australiensisk ursprungsmärkning ("COOL") för detaljhandelslivsmedel.

Läs mer

Format för COL-etiketter

Läs om formateringsalternativ och krav för märkning av australiensiskt ursprungsland.

Läs mer

Australiens ursprungsland anspråk på ingredienser

Granska och hantera påståenden om ursprungsland i Australien för ingredienser.

Läs mer

Australiens anspråk på ursprungsland för menyobjekt

Granska anspråk på ursprungsland i Australien för menyalternativ och nedladdningstillgångar.

Läs mer