Layers

Använd Layers för att spåra hierarkin för kapslade komponenter.

Se kedjan av relationer från den lägsta nivån (komponenten) till den översta nivån (det valda objektet).

Komma igång

Introduktion till Layers

Lär dig den grundläggande strukturen för Layers och hur den tillämpas på olika komponenter och objekt.

Läs mer

Layers för recept

Lär dig mer om Layers för recept och receptkomponenter.

Läs mer

Layers för menyalternativ

Lär dig mer om Layers för menyalternativ och menyobjektkomponenter.

Läs mer

Enkla kontra komplexa relationer

Lär dig hur lager skiljer sig beroende på enkla och komplexa komponentrelationer.

Läs mer
A photo of food preparation.