Опции за маса и обем за данни за произхода

Научете разликата между опциите за изглед на маса и обем във Fillet Origins.


Вижте опциите

Данните за произхода могат да се разглеждат с помощта на мерни единици за маса или обем.

Настройката по подразбиране за преглед на данни е маса, а мерната единица е грамове ("g").

Когато е избрана опцията "Обем", мерната единица е милилитри (mL).

Превключвайте между опцията Mass и Volume, за да видите данните за произхода в различни режими.

Това е полезно за сравняване и контрастиране на различни прозрения за данни.

Забележка: Може да се наложи да посочите преобразуване или да зададете плътност, ако още не сте го направили за съответните съставки. Научете повече


Данни за произхода по маса спрямо обем

Данните за произхода се показват по различен начин в зависимост от опцията за изглед, която изберете.

Масов вариант

Всички данни в раздела Произход ще бъдат организирани според количествата сурова маса.

Редовете на таблицата ще бъдат сортирани в низходящ ред, от най-голямото количество сурова маса до най-ниското.

Опция за обем

Всички данни в раздела Произход ще бъдат организирани според количествата необработен обем.

Редовете на таблицата ще бъдат сортирани в низходящ ред, от най-голямото количество необработен обем до най-ниското.