Поддържана система от кодове на държави

Научете за ISO 3166 и интегрирането на този стандарт във Fillet Origins.


Относно ISO 3166

Fillet Origins използва ISO 3166 като отправна точка за система от кодове на държави. По-конкретно, Fillet Origins използва ISO 3166-1:2020, който е част 1 от трите части на този стандарт и е най-актуалната версия на този стандарт.

Fillet Origins използва ISO 3166-1 , защото е широко използван международен стандарт. ISO 3166-1, и по-специално ISO 3166-1 alpha-2 двубуквени кодове на държави, е внедрен в други стандарти като следните:

  1. ISO 9362, „Банкови идентификационни кодове (BIC)“, известни още като „SWIFT кодове“
  2. ISO 13616, „Международен номер на банкова сметка (IBAN)“
  3. ISO 4217, "Валутен код"
  4. UN/LOCODE, Кодекс на ООН за търговски и транспортни местоположения, който се прилага от Икономическата комисия на ООН за Европа.

Въпреки че ISO 3166-1 не е единственият стандарт за кодове на държави, други кодове на държави, използвани от различни международни организации, са склонни да съответстват тясно на кодовете на ISO 3166-1 .

В предстоящите версии Fillet Origins ще поддържа допълнителни стандарти и представяния на географски данни.