Задайте страна на произход за дадена съставка

Научете за избора на държава от списъка с официално присвоени кодове на държави, определени в ISO 3166-1:2020.


Страна на произход

Можете да въведете само една държава на произход за всяка съставка (основен материал).

Тази функционалност е достъпна само в уеб приложението Fillet .

В уеб приложението Fillet списъкът с държави предоставя следната информация за всяка държава:

 1. Име на държава

  Това е преводът на официалното английско име от ISO 3166 на езика, който използвате за уеб приложението Fillet .

 2. Име на държавата (официално)

  Това е официалното наименование на английски от ISO 3166.

 3. Алфа-2 код

  Това е официалният двубуквен код на държавата от ISO 3166.

 4. Цифров код

  Това е официалният трицифрен цифров код на държавата от ISO 3166.

Името на държавата се променя в зависимост от използвания език. Уеб приложението Fillet предоставя преведено име за ваше удобство. Например, може да ви е трудно да изберете държава въз основа на нейното английско име или нейния код на държавата.

За точни съвпадения с ISO 3166 в уеб приложението Fillet вижте цифровия код, alpha-2 кода или официалното английско име на държавата.