Layers

Utilitzeu Layers per traçar la jerarquia dels components imbricats.

Visualitza la cadena de relacions des del nivell més baix (el component) fins al nivell superior (l'objecte seleccionat).

Començar

Introducció a Layers

Conèixer l'estructura bàsica de Layers i com s'aplica a diferents components i objectes.

Aprèn més

Layers per a receptes

Obteniu informació sobre les dades Layers per a receptes i components de receptes.

Aprèn més

Layers per als elements del menú

Obteniu informació sobre les dades Layers per als elements de menú i els components d'elements de menú.

Aprèn més

Relacions simples versus complexes

Apreneu com es diferencien les capes en funció de les relacions de components simples i complexes.

Aprèn més
A photo of food preparation.