Sistema compatible de codis de país

Obteniu informació sobre ISO 3166 i la integració d'aquesta norma a Fillet Origins.


Sobre ISO 3166

Fillet Origins utilitza la ISO 3166 com a punt de partida per a un sistema de codis de països. Concretament, Fillet Origins utilitza ISO 3166-1:2020, que és la part 1 de les tres parts d'aquesta norma, i és la versió més actualitzada d'aquesta norma.

Fillet Origins utilitza ISO 3166-1 perquè és una norma internacional àmpliament utilitzada. ISO 3166-1, i en particular ISO 3166-1 alpha-2 codis de país de dues lletres, s'implementa en altres estàndards com els següents:

  1. ISO 9362, "Codis d'identificació bancària (BIC)", també coneguts com "codis SWIFT"
  2. ISO 13616, "Número de compte bancari internacional (IBAN)"
  3. ISO 4217, "Codi de moneda"
  4. UN/LOCODE, Codi de les Nacions Unides per a Ubicacions de Comerç i Transport, que és implementat per la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides.

Tot i que ISO 3166-1 no és l'únic estàndard per als codis de països, altres codis de països utilitzats per diverses organitzacions internacionals tendeixen a correspondre estretament amb els codis ISO 3166-1 .

En els propers llançaments, Fillet Origins admetrà estàndards i representacions addicionals de dades geogràfiques.