#

Lluniau

Arbedwch luniau ar gyfer ryseitiau, eitemau ar y fwydlen, a chynhwysion. Creatiwch luniau cyfeirio fel canllawiau i dechnegau paratoi, platio, pecynnu a mwy. Gweld llun cynhwysyn i gyfeirio ato wrth chwilio amdano yn eich ystafell stoc.

Ar gael ar iOS ac Android.

How it works

Pan fyddwch chi'n creu llun, mae'n cysoni yn awtomatig i'ch holl ddyfeisiau eraill. Os oes gennych chi gynllun tîm, mae gan bob aelod o'r sefydliad fynediad at luniau sydd wedi'u cadw.

Rhestr o'r holl gynhwysion

Gweler yr holl gynhwysion sydd wedi'u cynnwys mewn eitem ar y fwydlen neu rysáit. Gwiriwch y rhestr gynhwysion ar gyfer eich cynhyrchion a'ch eitemau ar y fwydlen cyn i chi ddechrau eu gwerthu, gan gynnwys ryseitiau is -‑ nythu. Gweld cynhwysion rysáit i wneud amnewidiadau neu amrywiadau.

Ar gael ar iOS ac Android.

How it works

Pan fyddwch chi'n gwneud adolygiad terfynol o'ch eitemau ar y fwydlen, gallwch wylio am gynhwysion penodol y mae'n rhaid eu heithrio. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol wrth ddylunio cynhyrchion ar gyfer dietau arbennig.

Costau yn erbyn elw

Gosodwch brisiau gwell i gael mwy o elw. Mae Fillet yn cyfrifo'ch elw yn awtomatig yn seiliedig ar gost cydrannau. Gweld faint mae pob cydran yn ei ychwanegu at gost cynhyrchu. Cymharwch ganrannau ar gyfer cost bwyd yn erbyn cost llafur. Addasu cydrannau eitemau dewislen i ail -raddnodi cost.

Ar gael ar iOS, Android, a'r We.

How it works

Pan fyddwch chi'n gwneud newidiadau i gynnyrch, mae Fillet yn ailgyfrifo'ch costau ar unwaith yn erbyn elw. Os gwnewch newidiadau i ryseitiau neu gynhwysion sydd wedi'u cynnwys mewn eitem ar y fwydlen, mae Fillet yn diweddaru eitemau dewislen gyda'r newidiadau hynny.

A photo of food preparation.