Yr ap ar gyfer cogyddion

Tynnwch y boen allan o amser costio ryseitiau. Arbedwch amser ar gyfrif y rhestr eiddo. Camgymeriadau Ivoid Wrth archebu cynhwysion.

An image of Fillet running on a laptop, an iPhone, and an iPad, demonstrating the Photos feature.

Straeon Llwyddiant

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, sefydlwyd Nogherazza yn y Belluno Dolomites. Ar ôl blynyddoedd o weithio gyda'i gilydd, cymerodd tri ffrind gydol oes y rheolwyr. Y ffrindiau hyn yw Luigi, Daniele a Giovanni.

Gweld y stori lawn

100,000 o geginau, ledled y byd

Ymunwch â'r miloedd o fusnesau sy'n ymddiried yn Fillet

Bwytai, gwestai, poptai, caffis, cogyddion preifat, arlwywyr, bragdai, ysgolion coginio, cynllunwyr digwyddiadau, tryciau bwyd, gwely a brecwast, cynhyrchwyr arbenigedd, a mwy.