Fillet timovi

Dijelite podatke unutar organizacije, upravljajte članovima tima i još mnogo toga.

Započnite

Uvod u Fillet timove

Saznajte više o timovima i kako postaviti svoj organizacijski račun.

Saznajte više

Prijavite se u organizaciju

Pogledajte sve organizacije čiji ste član i odaberite organizaciju za prijavu.

Saznajte više

Upravljajte članovima tima

Dodajte ili uklonite članove tima iz organizacije

Saznajte više

Prijenos podataka u organizaciju

Prenesite podatke u svoju organizaciju s osobnog računa Fillet

Saznajte više