Pricing

Select a plan based on your usage or your team size.

Ակնթարթային մուտք։ Ոչ մի պարտավորություն. Change your plan at any time.

Select product

Access to different Fillet features is based on your selected product type.
Learn more about different types of Fillet products.

Ընտրեք արժույթ

Ընտրեք վճարման ցիկլը

Individual

11,99 $/ամիս

(Get 2 months free)

Designed for 1 person
Full access to all features
Access your data from any iOS or Android device, or any web browser.
Buy

Team

19,99 $/ամիս

(Get 2 months free)

Անսահմանափակ թիմի անդամներ
Ամբողջական մուտք բոլոր անդամների համար
Data shared with whole organization

Կառավարեք տվյալների հասանելիությունը

Instantly remove a team member from your Organization and revoke their access to your Organization data.

Buy

Համեմատեք պլանները

Individual Team
Full access to all features in all Fillet apps (iOS, Android, and web).
Access your data from any iOS or Android device, or any web browser.
Unlimited team members
Ավելացնել կամ հեռացնել անդամի մուտքը
Data shared with whole organization