Atrašanās vietas Fillet


Pārskats

Fillet ir divu veidu atrašanās vietas: krājumu atrašanās vietas un piegādes vietas.

  • Inventāra vietas

    Inventāra vieta ir vieta, kur tiek glabātas jūsu sastāvdaļas.

  • Piegādes vietas

    Piegādes vieta ir vieta, kur var piegādāt jūsu pasūtījumus.

Krājumu atrašanās vietas un piegādes vietas ir atsevišķi atrašanās vietu veidi. Tie tiek izmantoti dažādās Fillet lietotņu daļās.

  • Ja vēlaties skatīt savu krājumu atrašanās vietas, dodieties uz savu krājumu.

  • Ja vēlaties skatīt savas piegādes vietas, dodieties uz sadaļu Pasūtījumi.


Darbs ar vairākām atrašanās vietām

Dažas atrašanās vietas ir tikai krājumu atrašanās vietas. Dažas atrašanās vietas ir tikai piegādes vietas.

Dažas atrašanās vietas ir abas.

Varat izmantot vienu un to pašu nosaukumu, lai izveidotu krājumu atrašanās vietu un piegādes vietu.

Tomēr, lai gan tām ir vienāds nosaukums, tās joprojām ir atsevišķa veida atrašanās vietas. Tas nozīmē, ka tie tiek izmantoti atsevišķi dažādās Fillet lietotņu daļās.