शेफहरूको लागि अनुप्रयोग

रेसिपी लागतबाट दुखाइ लिनुहोस्

A screenshot of Fillet on an iPhone and an iPad demonstrating the Photos feature.

सफलताका कथाहरू

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

तीस वर्ष पहिले, नोर्ग्राजा बेलना डल्मोम्स मा स्थापना भएको थियो। वर्षौं सँगै काम गरिसकेपछि, तीन जीवन-साथीहरूले व्यवस्थापन गरे। यी साथीहरू लुइगी, डानिल र गियोभननी हुन्।

पूर्ण कथा हेर्नुहोस्

1,00,000 किचन, विश्वभरि

Fillet लाई विश्वास गर्ने हजारौं व्यवसायहरूमा सामेल हुनुहोस्

रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू, पकाउहरू, क्याफेहरू, निजी शेफहरू, निजी कर्मचारीहरू, घटना ट्रकहरू, खाद्य ट्रकहरू, खाद्य ट्रकहरू, र अधिक।