Masse- og volumalternativer for Origins-data

Lær forskjellen mellom masse- og volumvisningsalternativene i Fillet Origins.


Vis alternativer

Opprinnelsesdata kan sees ved hjelp av masse- eller volummåleenheter.

Standardinnstillingen for visning av data er masse, og måleenheten er gram ("g").

Når "Volum"-alternativet er valgt, er måleenheten milliliter (mL).

Bytt mellom Masse- og Volum-alternativet for å vise Origins-data i forskjellige moduser.

Dette er nyttig for å sammenligne og kontrastere ulike datainnsikter.

Merk: Du må kanskje spesifisere konvertering eller angi tetthet, hvis du ikke allerede har gjort det for de relevante ingrediensene. Lære mer


Opprinnelsesdata etter masse versus volum

Opprinnelsesdata vises forskjellig avhengig av hvilket visningsalternativ du velger.

Massealternativ

Alle data i Opprinnelsesfanen vil bli organisert i henhold til mengdene råmasse.

Tabellrader vil bli sortert i synkende rekkefølge, fra den høyeste mengden råmasse til den laveste.

Volumalternativ

Alle data i Opprinnelses-fanen vil bli organisert i henhold til mengdene av råvolum.

Tabellrader vil bli sortert i synkende rekkefølge, fra den høyeste mengden råvolum til den laveste.