Oversettelser av landnavn i Fillet -nettappen

Lær om oversettelser av offisielle navn fra ISO 3166 og hvordan du bruker dem.


Oversettelser av offisielle navn

Fillet nettappen gir oversettelser av landnavn for de offisielle engelske navnene definert i ISO 3166. Oversettelser tilbys basert på språket du bruker for Fillet nettappen.

Disse oversettelsene av landnavn er kun gitt for din bekvemmelighet.

Noen av disse oversettelsene kan være akseptable for din spesifikke myndighetsregulator, juridiske myndighet eller samsvarsorgan.

Du må kanskje gjøre endringer for å møte dine spesifikke behov, for eksempel juridiske forpliktelser angående landnavn for å oppgi opprinnelsesland, som kan innebære følgende: spesifikk stavemåte, foretrukne eller offisielle juridiske oversettelser, tillatte eller godkjente forkortelser, etc.