Angi et opprinnelsesland for en ingrediens

Finn ut hvordan du velger et land fra listen over offisielt tildelte landskoder definert i ISO 3166-1:2020.


Opprinnelsesland

Du kan kun angi ett opprinnelsesland per ingrediens (grunnmateriale).

Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig på Fillet -nettappen.

I Fillet nettappen gir listen over land følgende informasjon for hvert land:

 1. Landsnavn

  Dette er oversettelsen av det offisielle engelske navnet fra ISO 3166 til språket du bruker for Fillet -nettappen.

 2. Landsnavn (offisielt)

  Dette er det offisielle engelske navnet fra ISO 3166.

 3. Alfa-2-kode

  Dette er den offisielle landskoden på to bokstaver fra ISO 3166.

 4. Numerisk kode

  Dette er den offisielle tresifrede numeriske landskoden fra ISO 3166.

Et lands navn endres avhengig av språket som brukes. Fillet -webappen gir et oversatt navn for enkelhets skyld. Du kan for eksempel finne det vanskelig å velge et land basert på det engelske navnet eller landskoden.

For nøyaktige samsvar med ISO 3166 i Fillet -nettappen, se den numeriske koden, alpha-2 koden eller det offisielle engelske landsnavnet.