=

Zamówienia

Wysyłaj zamówienia do dostawców

Wysyłaj zamówienia do dostawców


Wysyłaj zamówienia do wielu dostawców jednocześnie.

Wysyłaj zamówienia do swoich dostawców na zakup składników.
Możesz wysłać wiele zamówień do wielu dostawców jednocześnie.
Otrzymuj powiadomienia, gdy dostawcy potwierdzą Twoje zamówienia.


Zamówienia potwierdzone przez Twoich dostawców.

Gdy wysyłasz zamówienia do swoich dostawców,
mogą oni potwierdzić status zamówienia online, nawet jeśli nie używają Fillet.
Możesz zobaczyć stan swoich bieżących zamówień. Możesz również wyświetlić listę historii swoich zamówień.


Zamówienia — wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Po pomyślnym wysłaniu Zamówienia Ty i Twoi dostawcy otrzymujecie pocztą elektroniczną kopię Potwierdzenia Zamówienia.


Lokalizacja wysyłki

Skorzystaj z zapisanych lokalizacji wysyłki i danych dostawcy (profil dostawcy), aby szybciej wysyłać więcej zamówień. Miejsca wysyłki to lokalizacje, do których można dostarczyć Twoje Zamówienia.


Profil dostawcy

Wprowadź lub zmodyfikuj informacje o dostawcy: Wprowadź uwagi dotyczące tego dostawcy, takie jak harmonogram dostaw, minimalne zamówienie i inne.

Dla każdego dostawcy możesz wybrać istniejącą lokalizację wysyłki lub utworzyć nową lokalizację wysyłki.

A photo of food preparation.