#

Rozwiązania

Product comparison

Produkt
Funkcja Core Pro
Dane dotyczące cen importowych

Importuj dane cenowe to narzędzie, które pomaga szybko importować duże ilości danych cenowych składników do Fillet.

Koszt pracy

Oblicz koszt robocizny dla przepisów i pozycji menu oraz zobacz zestawienie kosztów robocizny.

Śledź odpady
Odżywianie składników, przepisów i pozycji menu
Przepisy podrzędne
Narzędzia inwentaryzacyjne
Zdjęcia

Zapisuj zdjęcia przepisów, pozycji menu i składników.

Layers dla przepisów
Layers dla pozycji menu
Kraj pochodzenia dla każdego składnika w wybranej recepturze.
Dane pochodzenia według masy w stosunku do objętości

Przełączaj się między opcją Masa a opcją Objętość, aby przeglądać dane Origins w różnych trybach.

Zobacz zakładkę Kraj pochodzenia w zakładce Przepisy
Wyświetl zakładkę Kraj pochodzenia w zakładce Menu
Generuj obrazy geograficzne na potrzeby opakowań i promocji.
Oznaczenie kraju pochodzenia

Etykietowanie kraju pochodzenia żywności przeznaczonej do sprzedaży detalicznej w Australii.

Przejrzyj roszczenia dotyczące kraju pochodzenia w Australii dotyczące pozycji menu i zasobów do pobrania.

Możesz pobrać standardowe oznaczenia dla swoich pozycji menu w preferowanym formacie: PDF lub PNG

A photo of food preparation.