Ustawienia regionalne w danych dotyczących cen importowych

Podczas korzystania z narzędzia Dane ceny importu należy wybrać ustawienia regionalne. To ustawienie regionalne określa ustawienia języka i formatowania liczb, których chcesz użyć.

Ustawienia regionalne odnoszą się do następujących części danych dotyczących ceny importowej:

  • Pobierz plik szablonu
  • Prześlij gotowy plik i rozpocznij proces importowania

Narzędzie Dane ceny importu zasugeruje Ci lokalizację, ale musisz potwierdzić, że jest to ta sama lokalizacja, której używasz w aplikacjach Fillet .

Pobierz plik szablonu

Podczas pobierania pliku szablonu ustawienia regionalne określają ustawienia języka i formatowania liczb dla arkusza kalkulacyjnego.

Notatka:Wiersz nagłówka jest tłumaczony na język wybranego języka, jednak ustalona lista jednostek miary nie jest tłumaczona ani zlokalizowana.


Prześlij plik i zaimportuj dane cenowe

Podczas przesyłania ukończonego pliku ustawienia regionalne są używane do prawidłowego importowania danych zgodnie z ustawieniami języka i formatowania liczb.

Notatka:Przed rozpoczęciem procesu importowania należy przejrzeć jednostki miary w pliku. Należy pamiętać, że ustalona lista jednostek miar nie jest tłumaczona ani zlokalizowana.


A photo of food preparation.