Tłumaczenia nazw krajów w aplikacji internetowej Fillet

Dowiedz się o tłumaczeniach oficjalnych nazw z ISO 3166 i jak ich używać.


Tłumaczenia oficjalnych nazw

Aplikacja internetowa Fillet zapewnia tłumaczenia nazw krajów dla oficjalnych nazw angielskich zdefiniowanych w normie ISO 3166. Tłumaczenia są dostarczane na podstawie języka używanego w aplikacji internetowej Fillet .

Te tłumaczenia nazw krajów są podane wyłącznie dla Twojej wygody.

Niektóre z tych tłumaczeń mogą, ale nie muszą, być akceptowalne przez określony rządowy organ regulacyjny, organ prawny lub organ ds. zgodności.

Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian w celu spełnienia określonych potrzeb, na przykład zobowiązań prawnych dotyczących nazw krajów dotyczących kraju pochodzenia, które mogą obejmować: określoną pisownię, preferowane lub oficjalne tłumaczenia prawne, dozwolone lub zatwierdzone skróty itp.