Miestne nastavenie v údajoch o cene importu

Keď použijete nástroj Importovať údaje o cene, musíte vybrať miestne nastavenie. Toto miestne nastavenie určuje jazyk a nastavenia formátovania čísel, ktoré chcete použiť.

Miestne nastavenie je relevantné pre nasledujúce časti údajov o dovoznej cene:

  • Stiahnite si súbor šablóny
  • Nahrajte hotový súbor a spustite proces importu

Nástroj Importovať údaje o cene vám navrhne miestne nastavenie, mali by ste však potvrdiť, že toto miestne nastavenie je rovnaké, aké používate v aplikáciách Fillet .

Stiahnite si súbor šablóny

Keď stiahnete súbor šablóny, miestne nastavenie nastaví jazyk a nastavenia formátovania čísel pre tabuľku.

Poznámka:Riadok hlavičky je preložený do jazyka pre vami vybraté miestne nastavenie, avšak pevný zoznam merných jednotiek nie je preložený ani lokalizovaný.


Nahrajte súbor a importujte údaje o cene

Keď nahráte dokončený súbor, miestne nastavenie sa použije na správny import údajov podľa vášho nastavenia jazyka a formátovania čísel.

Poznámka:Pred spustením procesu importu by ste mali skontrolovať merné jednotky vo svojom súbore. Majte na pamäti, že pevný zoznam merných jednotiek nie je preložený ani lokalizovaný.


A photo of food preparation.