Navedene proti predstavljenim državam

Naučite se razlike med "navedeno" državo izvora in "predstavljeno" državo izvora.


Pregled

Obstaja opazna razlika med "navedeno" državo izvora in "predstavljeno" državo izvora.

Določena država izvora

"Določena država porekla" se nanaša na državo porekla, ki jo je vnesel uporabnik za določeno sestavino.

Za sestavine lahko določite samo državo porekla, sestavina pa ima lahko samo eno navedeno državo porekla.

Če za sestavino ni nastavljena nobena država izvora, boste med ogledom podatkov o državi izvora videli sporočilo »Ni določeno«.

Za razliko od sestavin so recepti in elementi menija "predstavljali" državo izvora.

Zastopana država izvora

"Predstavljena država izvora" se nanaša na državo, ki je predstavljena v sestavljenem objektu (recept ali menijski element).

To pomeni, da ima ena ali več komponent v objektu to državo kot državo izvora.

Prav tako ima lahko sestavljeni predmet predstavljeno eno ali več držav izvora. To je odvisno od države izvora vsake njegove komponente. Nauči se več


Povzetek

Navedena država izvora
Predstavljena država izvora
Podatke o državi izvora vnese uporabnik
Podatki o državi izvora so združeni na podlagi komponent
Velja za sestavine
(osnovni materiali)
Velja za recepte
(kompozit, vmesni materiali)
Velja za elemente menija
(kompozit, artikli naprodaj)
Objekt ima lahko več kot enega