Podprt sistem kod držav

Spoznajte ISO 3166 in integracijo tega standarda v Fillet Origins.


O ISO 3166

Fillet Origins uporablja ISO 3166 kot izhodišče za sistem kod držav. Natančneje, Fillet Origins uporablja ISO 3166-1:2020, ki je 1. del treh delov tega standarda in je najsodobnejša različica tega standarda.

Fillet Origins uporablja ISO 3166-1 , ker je široko uporabljen mednarodni standard. ISO 3166-1 in zlasti dvočrkovne kode držav ISO 3166-1 alpha-2 se izvajajo v drugih standardih, kot so naslednji:

  1. ISO 9362, »Identifikacijske kode banke (BIC)«, znane tudi kot »kode SWIFT«
  2. ISO 13616, »Mednarodna številka bančnega računa (IBAN)«
  3. ISO 4217, "Koda valute"
  4. UN/LOCODE, Kodeks Združenih narodov za trgovinske in transportne lokacije, ki ga izvaja Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo.

Čeprav ISO 3166-1 ni edini standard za kode držav, se druge kode držav, ki jih uporabljajo različne mednarodne organizacije, zelo ujemajo s kodami ISO 3166-1 .

V prihajajočih izdajah bo Fillet Origins podpiral dodatne standarde in predstavitve geografskih podatkov.