ஆதரிக்கப்படும் நாட்டின் குறியீடு தரநிலைகள் மற்றும் புதிய தரநிலைகளுக்கான தரவு கையாளுதல்

Fillet Origins இல் ISO 3166 உடன் பணிபுரிவது மற்றும் நாட்டின் குறியீடு தரநிலைகளின் புதிய பதிப்புகள் வெளியிடப்படும் போது தரவு எவ்வாறு கையாளப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி அறிக.


நாட்டின் குறியீடுகளுக்கு என்ன தரநிலைகளை ஆதரிக்கிறீர்கள்?

தற்போது, ​​Fillet Origins ISO 3166 ஐப் பயன்படுத்துகிறது.


ISO 3166 இன் பழைய பதிப்புகளிலிருந்து குறியீட்டை உள்ளிட முடியுமா?

தற்போது, ​​Fillet Origins ISO 3166 இன் பின்வரும் பதிப்புகளை ஆதரிக்கிறது:

ISO 3166-1:2020


ISO 3166 இன் புதிய பதிப்பு வெளியிடப்படும்போது எனது தற்போதைய தரவு என்னவாகும்?

நீங்கள் உள்ளீடு செய்யும் எந்த நாட்டின் மூலத் தரவும் உங்கள் Fillet தரவின் ஒரு பகுதியாகத் தக்கவைக்கப்படும். Fillet வலைப் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, பிறப்பிடமான நாட்டின் தகவலை உள்ளிடும்போது, ​​இந்தத் தரவு தானாகவே காப்புப் பிரதி எடுக்கப்படும்.

ISO 3166 இன் புதிய பதிப்புகள் வெளியிடப்படும் போது, ​​புதிய ISO பதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உள்ளிடும் எந்தத் தரவும் உங்களின் தற்போதைய தரவுகளுடன் சேர்க்கப்படும். எங்களின் ஆதரிக்கப்படும் ஐஎஸ்ஓ பதிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி உங்கள் மூலப்பொருள்களுக்கான பூர்வீக நாட்டை நீங்கள் குறிப்பிடலாம் என்பதே இதன் பொருள். மேலும், நாங்கள் ஆதரிக்கும் ISO 3166 இன் வெவ்வேறு பதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உள்ளிட்ட தரவை நீங்கள் வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

குறிப்புக்கு, ISO 3166 க்கான வெளியீடுகள் மற்றும் திருத்தங்களின் அதிகாரப்பூர்வ வரலாறு பின்வருமாறு:

  • ISO 3166 முதன்முதலில் 1974 இல் வெளியிடப்பட்டது, அடுத்தடுத்த பதிப்புகள் 1981, 1988 மற்றும் 1993 இல் வெளியிடப்பட்டன.
  • 1997 இல், ISO 3166 மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது: 3166-1, 3166-2 மற்றும் 3166-3.
  • ISO 3166-1 முதன்முதலில் 1997 இல் வெளியிடப்பட்டது, அடுத்தடுத்த பதிப்புகள் 2006 மற்றும் 2013 இல் வெளியிடப்பட்டது.

நாட்டின் குறியீட்டுடன் கூடுதலாக புவியியல் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய முடியுமா?

தற்போது இல்லை, ஆனால் இது எதிர்காலத்தில் ஆதரிக்கப்படும்.