ดูและแก้ไขผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์

สร้างราคาสำหรับส่วนผสมของซัพพลายเออร์ของคุณ จากนั้น Fillet จะใช้ ข้อมูล นี้สำหรับการคำนวณต่างๆ


ภาพรวม

ซัพพลายเออร์ (ผู้จัดส่งหรือผู้ขาย) ขายส่วนผสม สร้างราคาสำหรับส่วนผสมของซัพพลายเออร์ของคุณ จากนั้น Fillet จะใช้ ข้อมูล นี้สำหรับการคำนวณต่างๆ

สร้างราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์

เมื่อคุณเลือกซัพพลายเออร์ คุณจะเห็นรายการสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยซัพพลายเออร์รายนั้น สร้างราคาสำหรับส่วนผสมที่ขายโดยซัพพลายเออร์รายนี้

iOS และ iPadOS
 1. ในราคา เลือกผู้จัดส่งจากรายการผู้จัดส่งทั้งหมด
 2. ในราคา เลือกผู้จัดส่งจากรายการผู้จัดส่งทั้งหมด
 3. ใน Set Price ทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคา :
  • จำนวนเงิน
  • จำนวนต่อหน่วยและ
  • หน่วยวัด.

  แตะหน่วยเพื่อเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาหรือสร้างหน่วยนามธรรมใหม่

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะลบ
แอนดรอยด์
 1. ในผู้จัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการผู้จัดจำหน่าย
 2. หากต้องการแก้ไขราคา ให้แตะเพื่อเลือกราคา
 3. ใน ราคา ทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคา :
  • วัตถุดิบ,
  • จำนวนเงินและ
  • จำนวนต่อหน่วย

  แตะหน่วยเพื่อเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาหรือสร้างหน่วยนามธรรมใหม่

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะ จากนั้นลบ
เว็บ
 1. ในผู้จัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการผู้จัดจำหน่าย
 2. เลือกส่วนผสม
 3. แตะ แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคาของส่วนผสม :
  • จำนวนเงิน
  • จำนวนต่อหน่วยและ
  • หน่วยวัด.

  คุณสามารถเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาได้

  หากต้องการสร้างหน่วยนามธรรมใหม่ ให้ไปที่ส่วนผสมนั้นในแท็บส่วนผสม

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะลบ

ดูและแก้ไขผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์

เมื่อคุณเลือกซัพพลายเออร์ คุณจะเห็นรายการสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยซัพพลายเออร์รายนั้น

iOS และ iPadOS
 1. ในราคา เลือกผู้จัดส่งจากรายการผู้จัดส่งทั้งหมด
 2. หากต้องการแก้ไขราคา ให้แตะเพื่อเลือกราคา
 3. ใน Set Price ทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคา :
  • จำนวนเงิน
  • จำนวนต่อหน่วยและ
  • หน่วยวัด.

  แตะหน่วยเพื่อเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาหรือสร้างหน่วยนามธรรมใหม่

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะลบ
แอนดรอยด์
 1. ในผู้จัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการผู้จัดจำหน่าย
 2. หากต้องการแก้ไขราคา ให้แตะเพื่อเลือกราคา
 3. ใน ราคา ทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคา :
  • วัตถุดิบ,
  • จำนวนเงินและ
  • จำนวนต่อหน่วย

  แตะหน่วยเพื่อเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาหรือสร้างหน่วยนามธรรมใหม่

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะ จากนั้นลบ
เว็บ
 1. ในผู้จัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการผู้จัดจำหน่าย
 2. เลือกส่วนผสม
 3. แตะ แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ราคาของส่วนผสม :
  • จำนวนเงิน
  • จำนวนต่อหน่วยและ
  • หน่วยวัด.

  คุณสามารถเลือกหน่วยวัดอื่นสำหรับราคาได้

  หากต้องการสร้างหน่วยนามธรรมใหม่ ให้ไปที่ส่วนผสมนั้นในแท็บส่วนผสม

 4. หากต้องการลบราคา ให้แตะลบ