พิมพ์หรือบันทึกราคาส่วนผสม

คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล Fillet หลักของคุณสำหรับตัวคุณเองหรือแบ่งปันกับผู้อื่น


ภาพรวม

เว็บ
  1. Go to the Vendors tab.
  2. Click the Actions button
  3. Select "Export".
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ