พิมพ์หรือบันทึกรายการเมนู

คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล Fillet หลักของคุณสำหรับตัวคุณเองหรือแบ่งปันกับผู้อื่น


บันทึกรายการเมนู แล้วพิมพ์

เว็บ
  1. ในแท็บเมนู เลือกรายการเมนู
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export". Menu item will be downloaded as a CSV file.
  4. พิมพ์หรือบันทึกไฟล์ CSV

บันทึกรายการเมนูเป็น PDF แล้วพิมพ์

เว็บ
  1. ในแท็บเมนู เลือกรายการเมนู
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export".
  4. Select "Print".
  5. บันทึก PDF
  6. พิมพ์หรือบันทึกไฟล์ PDF