บทนำสู่ข้อมูลราคานำเข้า

นำเข้าข้อมูลราคาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลราคาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

ป้อนข้อมูลลงในไฟล์เทมเพลตและเตรียมนำเข้า

กระบวนการนำเข้าประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลต
  • ป้อนข้อมูลลงในไฟล์เทมเพลต
  • อัปโหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มกระบวนการนำเข้า

หากต้องการเข้าถึงเครื่องมือนำเข้าข้อมูลราคา ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Fillet ของคุณทางเว็บ

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลต

ไฟล์เทมเพลตคือสเปรดชีตเปล่าในรูปแบบ CSV

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตแล้ว ให้เปิดไฟล์และป้อนข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คุณต้องการ เช่น Numbers, Excel หรือ Google ชีต

เคล็ดลับ:หากคุณต้องการนำเข้าราคาสำหรับผู้ขายหลายราย คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตเพิ่มเติมได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ไฟล์เทมเพลตแยกต่างหากสำหรับผู้ขายแต่ละราย


ป้อนข้อมูลลงในไฟล์เทมเพลต

ในระหว่างกระบวนการนำเข้า คุณต้องเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เลือกผู้ขายที่มีอยู่หรือ
  • สร้างผู้ขายรายใหม่

หากคุณเลือกผู้จำหน่ายที่มีอยู่ ข้อมูลราคาที่นำเข้าจะถูกเพิ่มไปยังผู้จำหน่ายรายนั้น

หากคุณเลือกที่จะสร้างผู้จำหน่ายรายใหม่ ข้อมูลราคาที่นำเข้าจะถูกเพิ่มให้กับผู้จำหน่ายรายใหม่รายนั้น

ก่อนป้อนข้อมูลใดๆ ลงในไฟล์เทมเพลต ให้นึกถึงผู้ขายที่มีราคาที่คุณวางแผนจะนำเข้า


อัปโหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มกระบวนการนำเข้า

ก่อนที่คุณจะอัปโหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าสิ่งต่อไปนี้ถูกต้อง:

ไฟล์อยู่ในรูปแบบ CSV หากไม่มี ให้ใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คุณต้องการเพื่อส่งออกไฟล์ในรูปแบบ CSV การนำเข้าข้อมูลยอมรับเฉพาะไฟล์ในรูปแบบ CSV ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์เป็นค่าประเภทที่ถูกต้อง


A photo of food preparation.