ป้ายกำกับ

สร้างฉลากประเทศต้นทางสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เตรียมจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตามร้านค้า ตลาด หรือทางออนไลน์ เก็บบันทึกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฉลากอาหาร

เริ่ม

ออสเตรเลีย

เรียนรู้ว่า Fillet รองรับการติดฉลากประเทศต้นทางของออสเตรเลีย ("CoOL") สำหรับรายการอาหารขายปลีกได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

สหรัฐอเมริกา (the)

เรียนรู้เพิ่มเติม