ชั้น

ใช้ Layers เพื่อติดตามลำดับชั้นของส่วนประกอบที่ซ้อนกัน

ดู โซ่ของความสัมพันธ์จากระดับต่ำสุด (ส่วนประกอบ) ไปยังระดับบนสุด (วัตถุที่เลือก)

เริ่ม

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layers

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของ Layers และวิธีการนำไปใช้กับส่วนประกอบและวัตถุต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Layers สำหรับสูตรอาหาร

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล Layers สำหรับสูตรอาหารและส่วนประกอบของสูตร

เรียนรู้เพิ่มเติม

Layers สำหรับรายการเมนู

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล Layers สำหรับรายการเมนูและส่วนประกอบรายการเมนู

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายและซับซ้อน

เรียนรู้ว่าเลเยอร์แตกต่างกันอย่างไรโดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เรียบง่ายและซับซ้อน

เรียนรู้เพิ่มเติม
A photo of food preparation.