ภาษา

ตั้งค่าภาษาของคุณในแอพ iOS, iPadOS และ Android และเว็บแอพ


ภาษาในแอพ iOS, iPadOS และ Android

แอพ iOS, iPadOS และ Android ของ Fillet จะใช้ภาษาเดียวกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ภาษาของอุปกรณ์คือภาษาที่คุณตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์

หากต้องการเปลี่ยนภาษาในแอป Fillet ให้เปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าของอุปกรณ์


iOS และ iPadOS

iOS และ iPadOS
  1. เปิดแอปการตั้งค่า
  2. แตะทั่วไป
  3. แตะภาษาและภูมิภาค จากนั้นแตะภาษา

แอนดรอยด์

แอนดรอยด์
  1. เปิดแอปการตั้งค่า
  2. แตะที่ภาษาและการป้อนข้อมูล
  3. แตะที่ภาษา จากนั้นเลือกภาษาของคุณ

เว็บแอป ภาษา

เลือกสถานที่