Països especificats versus països representats

Conegueu la diferència entre el país d'origen "especificat" i el país d'origen "representat".


Visió general

Hi ha una diferència notable entre un país d'origen "especificat" i un país d'origen "representat".

País d'origen especificat

"País d'origen especificat" es refereix a un país d'origen introduït per l'usuari per a un ingredient específic.

Només podeu especificar un país d'origen per als ingredients i un ingredient només pot tenir un país d'origen especificat.

Si no s'ha establert cap país d'origen per a un ingredient, veureu el missatge "No especificat" quan visualitzeu la informació del seu país d'origen.

A diferència dels ingredients, les receptes i els elements del menú han "representat" el país d'origen.

País d'origen representat

"País d'origen representat" es refereix a un país que està representat en un objecte compost (recepta o element de menú).

Això vol dir que un o més components de l'objecte tenen aquest país com a país d'origen.

A més, un objecte compost pot tenir representats un o més països d'origen. Això depèn del país d'origen de cadascun dels seus components. Aprèn més


Resum

País d'origen especificat
País d'origen representat
Les dades del país d'origen les introdueix l'usuari
Les dades del país d'origen s'agreguen en funció dels components
S'aplica als ingredients
(materials bàsics)
S'aplica a les receptes
(materials compostos, intermedis)
S'aplica als elements del menú
(composite, articles a la venda)
Un objecte pot tenir més d'un