Εκτυπώστε ή αποθηκεύστε Τιμές Συστατικό

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα βασικά δεδομένα σας Fillet για τον εαυτό σας ή για να τα μοιραστείτε με άλλους.


ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ιστός
  1. Go to the Vendors tab.
  2. Click the Actions button
  3. Select "Export".
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.