#

Υπολογισμός κόστους

Υπολογίστε το κόστος παραγωγής για τις συνταγές και τα αντικείμενα σας προς πώληση.

Μάθε περισσότερα

Απογραφή και παραγγελία

Αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές σας. Διαχειριστείτε τα συστατικά στο απόθεμά σας.

Μάθε περισσότερα
Prepare items for sale.

Προετοιμάστε αντικείμενα προς πώληση

Δείτε το κόστος έναντι των κερδών.
Ετοιμαστείτε να πουλήσετε τα προϊόντα σας.

Μάθε περισσότερα