Εκτύπωση ή αποθήκευση αντικειμένων μενού

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα βασικά δεδομένα σας Fillet για τον εαυτό σας ή για να τα μοιραστείτε με άλλους.


Αποθηκεύστε ένα απολεσμένου μενού και μετά εκτυπώστε

Ιστός
  1. Στην καρτέλα Μενού, επιλέξτε ένα Aπολεσμένου μενού .
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export". Menu item will be downloaded as a CSV file.
  4. Εκτύπωση ή αποθήκευση αρχείου CSV.

Αποθηκεύστε ένα απολεσμένου μενού ως PDF και μετά εκτυπώστε

Ιστός
  1. Στην καρτέλα Μενού, επιλέξτε ένα Aπολεσμένου μενού .
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export".
  4. Select "Print".
  5. Αποθήκευση PDF
  6. Εκτύπωση ή αποθήκευση αρχείου PDF.