Σχετικά με τις βάσεις δεδομένων Fillet

Μάθετε για τις βάσεις δεδομένων Fillet και τον τρόπο διαχείρισής τους στις εφαρμογές Fillet iOS και iPadOS.


Εισαγωγή

Τα δεδομένα της εφαρμογής για έναν λογαριασμού Fillet αποθηκεύονται σε μια μοναδική βάση δεδομένων που ανήκει σε αυτόν τον λογαριασμού.

Η πιο πρόσφατη έκδοση των εφαρμογών Fillet iOS και iPadOS παρέχει βελτιωμένη διαχείριση των βάσεων δεδομένων Fillet .

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε βάσεις δεδομένων στην καρτέλα Βάσεις δεδομένων.

The Settings tab of the Fillet iOS application.

Απομακρυσμένες έναντι τοπικών βάσεων δεδομένων

Μια τοπική βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη σε μια συγκεκριμένη συσκευή.
Ομοίως, τοπικά δεδομένα είναι δεδομένα που αποθηκεύονται τοπικά σε μια συγκεκριμένη συσκευή.

Μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη στον διακομιστή.
Τα απομακρυσμένα δεδομένα είναι δεδομένα που αποθηκεύονται εξ αποστάσεως στον διακομιστή.

Τα τοπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα εκτός σύνδεσης επειδή είναι αποθηκευμένα σε μια τοπική βάση δεδομένων της συσκευής.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο για να εργαστείτε με μια τοπική βάση δεδομένων.

Εάν έχετε τοπικά δεδομένα που δεν έχουν συγχρονιστεί ("μη συγχρονισμένα δεδομένα"), αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα δεν έχουν μεταφορτωθεί στο διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλες συσκευές.

Τα απομακρυσμένα δεδομένα είναι δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων στο διακομιστή.
Τα απομακρυσμένα δεδομένα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας και είναι διαθέσιμα για λήψη σε οποιαδήποτε συσκευή.

Μπορείτε να κάνετε λήψη απομακρυσμένων δεδομένων ανά πάσα στιγμή συγχρονίζοντας τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εργαστείτε με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Fillet .

Υπόδειξη:

Η εφαρμογή Fillet iOS σάς εμφανίζει μια πρόταση συγχρονισμού εάν έχετε δεδομένα για τα οποία δεν έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας στον διακομιστή. Αυτή είναι μια σύσταση να συγχρονίσετε αυτήν τη βάση δεδομένων αμέσως

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το συγχρονισμό δεδομένων στις εφαρμογές Fillet iOS και iPadOS

Όταν συγχρονίζετε μια τοπική βάση δεδομένων, τυχόν μη συγχρονισμένα τοπικά δεδομένα θα μεταφορτωθούν στον διακομιστή και θα γίνουν μέρος της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων. Επίσης, τυχόν μη συγχρονισμένα απομακρυσμένα δεδομένα θα ληφθούν στη συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αυτή η τοπική βάση δεδομένων θα περιέχει τα απομακρυσμένα δεδομένα που λήφθηκαν από τον διακομιστή.


Βάσεις δεδομένων μεμονωμένων έναντι οργανισμών

Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών Fillet : Ατομικοί και Teams. Αντίστοιχα, υπάρχουν δύο τύποι βάσεων δεδομένων: ατομική και οργανωτική (Fillet Teams).

Η πρόσβαση σε μεμονωμένες βάσεις δεδομένων είναι δυνατή μόνο από τον μεμονωμένο κάτοχο λογαριασμού , χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του διαπιστευτήρια, δηλαδή το μοναδικό Fillet ID και τον κωδικό πρόσβασής του.

Οι βάσεις δεδομένων του οργανισμού είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε μέλος της Ομάδας Fillet . Κάθε μέλος της ομάδας χρησιμοποιεί το μοναδικό Fillet ID και τον κωδικό πρόσβασής του για να «εισέλθει» (επαλήθευση) και στη συνέχεια να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του οργανισμού.
Εάν ένα μέλος της ομάδας έχει αφαιρεθεί από τον οργανισμό, τότε δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων του οργανισμού.

Μάθετε περισσότερα για το Fillet Teams

Μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων

Μια συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει μία ή περισσότερες τοπικές βάσεις δεδομένων. Αυτές μπορεί να είναι μεμονωμένες βάσεις δεδομένων ή βάσεις δεδομένων οργανισμών (Fillet Teams).

Ωστόσο, μόνο μία βάση δεδομένων μπορεί να είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή, η οποία είναι η βάση δεδομένων "Τώρα ανοιχτή". Αυτό σημαίνει ότι η επιλεγμένη βάση δεδομένων είναι ανοιχτή αυτήν τη στιγμή και χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη συσκευή. Όλα τα δεδομένα και οι αλλαγές αποθηκεύονται σε αυτήν τη βάση δεδομένων.

Μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε μια διαφορετική βάση δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επιλέξετε μια βάση δεδομένων από τη λίστα βάσεων δεδομένων "Διαθέσιμα σε αυτήν τη συσκευή". Ή μπορείτε να κάνετε συγχρονισμό για λήψη μιας απομακρυσμένης βάσης δεδομένων από το διακομιστή.