Καρτέλα Επισκόπηση στις εφαρμογές Fillet iOS και iPadOS

Δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις εφαρμογής για μια συγκεκριμένη συσκευή.

Κατανοήστε πώς και πού να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.


Εισαγωγή

Η καρτέλα Επισκόπηση σάς δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Εάν θέλετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, επιλέξτε την καρτέλα Διαπιστευτήρια ή την καρτέλα Βάσεις δεδομένων.

Στην καρτέλα Διαπιστευτήρια, μπορείτε να "συνδεθείτε" χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό διαπιστευτήριο, το οποίο είναι ένα Fillet ID και κωδικός πρόσβασης.

Στην καρτέλα Βάσεις δεδομένων, μπορείτε να συγχρονίσετε τη βάση δεδομένων "Ανοιχτή αυτήν τη στιγμή". Ή μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε μια διαφορετική βάση δεδομένων στην οποία έχετε πρόσβαση.

#

Νέα εγκατάσταση

Όταν εγκαθιστάτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πρέπει να προσθέσετε ένα διαπιστευτήριο στην καρτέλα Διαπιστευτήρια.

Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί διαπιστευτήρια στη συσκευή και η συσκευή δεν έχει συγχρονιστεί ποτέ, η καρτέλα Επισκόπηση θα εμφανίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Κανένας

  Αυτό σημαίνει ότι δεν αποθηκεύονται διαπιστευτήρια στη συσκευή.

 • Βάση δεδομένων local_storage

  Αυτό είναι το όνομα της τρέχουσας ανοιχτής βάσης δεδομένων. Εάν μια συσκευή δεν έχει συγχρονιστεί ποτέ, κανένα όνομα βάσης δεδομένων δεν εμφανίζεται εδώ. Αντίθετα, αυτό αναφέρεται στην τοπική βάση δεδομένων εντός εφαρμογής, η οποία δεν σχετίζεται με κανέναν λογαριασμού Fillet και δεν δημιουργείται αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή.

 • Τελευταίος συγχρονισμός Ποτέ

  Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει συγχρονίσει ποτέ καμία βάση δεδομένων.

#

Ο Λογαριασμός δεν συγχρονίστηκε ποτέ στη συσκευή

Αφού προσθέσετε ένα διαπιστευτήριο στην καρτέλα Διαπιστευτήρια, πρέπει να συγχρονίσετε μια βάση δεδομένων για τη λήψη των απομακρυσμένων δεδομένων της από τον διακομιστή.

Εάν υπάρχουν αποθηκευμένα διαπιστευτήρια στη συσκευή, αλλά η συσκευή δεν έχει συγχρονιστεί ποτέ, η καρτέλα Επισκόπηση θα εμφανίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Fillet ID

  Αυτό είναι το Fillet ID, δηλαδή το προεπιλεγμένο διαπιστευτήριο για τη συσκευή.

 • Βάση δεδομένων local_storage

  Αυτό είναι το όνομα της τρέχουσας ανοιχτής βάσης δεδομένων.

 • Τελευταίος συγχρονισμός Ποτέ

  Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει συγχρονίσει ποτέ καμία βάση δεδομένων.

Σπουδαίος:

Εάν μια συσκευή δεν έχει συγχρονιστεί ποτέ, δεν μπορεί να εμφανιστεί το όνομα της βάσης δεδομένων. Αντίθετα, αυτό υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοιχτή βάση δεδομένων είναι η τοπική βάση δεδομένων εντός εφαρμογής, η οποία δεν σχετίζεται με κανέναν λογαριασμού Fillet και δεν δημιουργείται αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή.

#

Η μεμονωμένη βάση δεδομένων συγχρονίστηκε επιτυχώς

Αφού προσθέσετε ένα διαπιστευτήριο και συγχρονίσετε με επιτυχία μια μεμονωμένη βάση δεδομένων, η καρτέλα Επισκόπηση θα εμφανίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Fillet ID

  Αυτό είναι το Fillet ID, δηλαδή το προεπιλεγμένο διαπιστευτήριο για τη συσκευή.

 • Βάση δεδομένων Ονομα βάσης δεδομένων

  Αυτό είναι το όνομα της τρέχουσας ανοιχτής βάσης δεδομένων. Το όνομα της βάσης δεδομένων είναι Fillet ID που κατέχει τη βάση δεδομένων Individual.

 • Τελευταίος συγχρονισμός Ημερομηνία και ώρα

  Αυτή είναι η ημερομηνία και η ώρα που η τρέχουσα ανοιχτή βάση δεδομένων ολοκλήρωσε επιτυχώς τον συγχρονισμό. Δηλαδή, ο πιο πρόσφατος συγχρονισμός που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

#

Η βάση δεδομένων του οργανισμού συγχρονίστηκε με επιτυχία

Αφού προσθέσετε ένα διαπιστευτήριο και συγχρονίσετε με επιτυχία μια βάση δεδομένων Οργανισμού, η καρτέλα Επισκόπηση θα εμφανίσει τα εξής:

 • Πιστοποιητικό Fillet ID

  Αυτό είναι το Fillet ID, δηλαδή το προεπιλεγμένο διαπιστευτήριο για τη συσκευή.

 • Βάση δεδομένων Ονομα βάσης δεδομένων

  Αυτό είναι το όνομα της τρέχουσας ανοιχτής βάσης δεδομένων. Το όνομα της βάσης δεδομένων είναι το όνομα του οργανισμού στον οποίο ανήκει η βάση δεδομένων του οργανισμού.

  Εάν είστε μέλος της ομάδας του οργανισμού και δεν είστε σίγουροι για το όνομα του οργανισμού σας, επικοινωνήστε με τον Δια­χει­ρι­σ σας .

 • Τελευταίος συγχρονισμός Ημερομηνία και ώρα

  Αυτή είναι η ημερομηνία και η ώρα που η τρέχουσα ανοιχτή βάση δεδομένων ολοκλήρωσε επιτυχώς τον συγχρονισμό. Δηλαδή, ο πιο πρόσφατος συγχρονισμός που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

#