Ετικέτες

Δημιουργήστε ετικέτες χώρας προέλευσης για τα τρόφιμα. Προετοιμαστείτε να πουλήσετε σε καταναλωτές σε καταστήματα, αγορές ή διαδικτυακά. Τηρείτε αρχεία για συμμόρφωση με τους νόμους για την επισήμανση των τροφίμων.

Ξεκίνα

Αυστραλία

Μάθετε πώς το Fillet υποστηρίζει την αυστραλιανή επισήμανση χώρας προέλευσης ("CoOL") για Aντικειμένων διατροφής λιανικής .

Μάθε περισσότερα

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (οι)

Μάθε περισσότερα