Επίπεδα

Χρησιμοποιήστε τα Layers για να εντοπίσετε την ιεραρχία των ένθετων συστατικά.

Προβολής την αλυσίδα των σχέσεων από το χαμηλότερο επίπεδο (το συστατικό) στο ανώτερο επίπεδο (το επιλεγμένο αντικείμενο).

Ξεκίνα

Εισαγωγή στα Layers

Μάθετε τη βασική δομή των Layers και πώς εφαρμόζεται σε διαφορετικά συστατικά και αντικείμενα.

Μάθε περισσότερα

Layers για συνταγές

Μάθετε σχετικά με τα δεδομένα Layers για συνταγές και συστατικά συνταγών.

Μάθε περισσότερα

Layers για αντικειμένων μενού

Μάθετε σχετικά με τα δεδομένα των Layers για Aντικειμένων μενού και συστατικά Aπολεσμένου μενού.

Μάθε περισσότερα

Απλές έναντι σύνθετων σχέσεων

Μάθετε πώς διαφέρουν τα επίπεδα ανάλογα με απλές και σύνθετες σχέσεις συστατικό .

Μάθε περισσότερα
A photo of food preparation.