Opcje masy i objętości dla danych pochodzenia

Poznaj różnicę między opcjami widoku masy i objętości w Fillet Origins.


Wyświetl opcje

Dane pochodzenia można przeglądać za pomocą jednostek miary masy lub objętości.

Domyślnym ustawieniem wyświetlania danych jest masa, a jednostką miary są gramy („g").

Po wybraniu opcji „Objętość"jednostką miary są mililitry (mL).

Przełączaj się między opcją Masa a opcją Objętość, aby przeglądać dane Origins w różnych trybach.

Jest to przydatne do porównywania i porównywania różnych szczegółowych informacji na temat danych.

Notatka: Może być konieczne określenie gęstości przeliczenia lub ustawienia gęstości, jeśli jeszcze tego nie zrobiono dla odpowiednich składników. Ucz się więcej


Dane pochodzenia według masy w stosunku do objętości

Dane pochodzenia są wyświetlane w różny sposób w zależności od wybranej opcji widoku.

Opcja masowa

Wszystkie dane w zakładce Pochodzenie zostaną uporządkowane według ilości masy surowej.

Wiersze tabeli zostaną posortowane malejąco, od największej ilości surowej masy do najmniejszej.

Opcja głośności

Wszystkie dane w zakładce Pochodzenie zostaną uporządkowane według ilości surowego woluminu.

Wiersze tabeli zostaną posortowane w kolejności malejącej, od największej do najmniejszej ilości surowej objętości.